Personas datu apstrāde, konfidencialitātes noteikumi

1. Pircēja personas datu apstrāde

1. 1. Kad tiek izdarīts pirkums, izmantojot rukitis.lv, lai to veiktu, pārdevējs vāc par pircēju šādus datus: vārds un uzvārds, adrese (ja tiek izmantoti kurjera pakalpojumi), tālruņa numurs, e-pasta adrese.
1. 2. Personas datu vākšana un apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas līgumu starp pircēju un SIA „Rūķītis”, kā arī piedāvātu pasta vai kurjera pakalpojumus.
1. 3. Datu pārzinis ir SIA „Rūķītis”, reģistrācijas numurs 41703004173, adrese: Lielā iela 25B, Jelgava., LV-3001.
1. 4. SIA „Rūķītis” izpauž pircēja personas datus trešām pusēm, ja tas ir nepieciešams, lai piedāvātu pasta vai kurjera pakalpojumus. Starp pasta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem un SIA „Anvol” ir noslēgts līgums, kas nodrošina pircēja personas datu drošību un apstrādes lietderību.
1. 5. SIA „Rūķītis”var izpaust pircēja personas datus trešām pusēm bez pircēja iepriekšējas piekrišanas tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1. 6. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar SIA „Rūķītis”, lai iepazītos ar saviem personas datiem, atjauninātu tos, izbeigtu to apstrādi, dzēstu datus vai izmantotu citas tiesības, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) un Fizisko personu datu aizsardzības likuma.
1. 7. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē līdzšinējo personas datu apstrādi, kas pamatojās uz pircēja piekrišanu.
1. 8. Ja personas datu vākšanas nolūks ir sasniegts, mēs izdzēšam liekos personas datus šādi:

a) klienta kartes datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;
b) interneta veikala lietotāja konta datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;
c) pircēja personas datus mēs dzēšam, kad ir pagājuši septiņi gadi kopš pirkuma veikšanas.

1. 9. Pircējam ir tiesības par SIA „Rūķītis” iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
1. 10. Ar sīkāku informāciju par personas datu apstrādi un drošību var iepazīties SIA „Rūķītis” 

Konfidencialitātes politikā.

2. Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos

2. 1. Pircējam ir iespēja pieslēgties SIA „Rūķītis” tiešās tirgvedības piedāvājumiem.
2. 2. Tiešās tirgvedības kanāli ir īsziņas, e-vēstules un pasts.
2. 3. Pircējs brīvprātīgi piekrīt savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos.
2. 4. Pircējs brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, kad reģistrējas par interneta veikala lietotāju, kad veic pirkumu interneta veikalā, kad aizpilda vajadzīgos laukus, apmeklējot interneta veikala mājaslapu, vai kad aizpilda vajadzīgos laukus klienta kartes reģistrācijas veidlapā.
2. 5. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešās tirgvedības piedāvājumu saņemšanas. Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos tiek izbeigta, kad pircējs atsauc doto piekrišanu personas datu apstrādei.
2. 6. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no tiešās tirgvedības materiāliem, rīkojoties saskaņā ar tiešās tirgvedības materiālos ietvertajiem attiecīgajiem norādījumiem.
2. 7. Pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, SIA „Rūķītis” interneta veikals izmanto informācijas tehnoloģiju risinājumus, kas ļauj nosūtīt pircējam personiskus piedāvājumus.

3. Pircēja personas datu izpaušana
3. 1. SIA „Rūķītis” izpauž pircēja personas datus šādām trešām pusēm:
a) pamatojoties uz līgumu, transporta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem;
b) pamatojoties uz piekrišanu, tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem;
c) lai izpildītu juridiskos pienākumus, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam;
d) pamatojoties uz līgumu, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem;
e) lai izpildītu citus juridiskos pienākumus.

4. Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
4. 1. Lai nodrošinātu pircēja personas datu augstu drošību, SIA „Rūķītis” veic visus atbilstīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.
4. 2. SIA „Rūķītis” nodrošina, ka organizācijā izmantotās informācijas sistēmas, citas tehnoloģijas un darba sistēmas ir izveidotas, ievērojot atbilstīgus un mūsdienīgus drošības pasākumus, kas ir nepieciešami personas datu drošai apstrādei.
4. 3. Visi pircēju personas dati, kas tiek savākti SIA „Rūķītis” interneta veikala apmeklējumu un pirkumu veikšanas laikā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārsūtīšanas kanāls uz bankām nodrošina personas, kas veic pirkumu, personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Konfidencialitātes politika – Rukitis.lv

Šī konfidencialitātes politika:

  • paskaidro, ko mēs darām ar klienta* un/vai pircēja personas datiem;
  • paskaidro, kā mēs vācam, izmantojam un aizsargājam klienta un/vai pircēja personas datus;
  • palīdz klientam un/vai pircējam saprast, kā tiek vākti un izmantoti viņa personas dati, kā arī kādas tiesības ir klientam un/vai pircējam saistībā ar saviem personas datiem.

* Par SIA „Rūķītis” klientu sauc personu, kas bez pirkuma veikšanas ir reģistrējusies par klientu interneta vai mazumtirdzniecības veikalā.

1.    Vispārīgie noteikumi

Datu pārzinis SIA „Rūķītis”, reģistrācijas numurs 41703004173, adrese: Lielā iela 25B, Jelgava., LV-3001.

Apstrādājot klienta un/vai pircēja personas datus, SIA „Rūķītis” ievēro Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktus.

Visi SIA „Rūķītis” rīcībā esošie klienta un/vai pircēja personas dati ir savākti tieši no pircēja un/vai klienta.

Mēs izmantojam klienta un/vai pircēja personas datus tādos nolūkos, kādos SIA „Rūķītis” ir savākusi šos datus, un tādā apjomā, kāds nepieciešams šo nolūku sasniegšanai. Ja personas datu vākšanas nolūks ir sasniegts, mēs izdzēšam liekos personas datus šādi:

a) klienta kartes datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;

b) interneta veikala lietotāja konta datus, kad ir pagājuši 7 gadi kopš datu vākšanas;

c) pircēja personas datus mēs dzēšam, kad ir pagājuši septiņi gadi kopš pirkuma veikšanas

SIA „Rūķītis” jebkurā laikā var mainīt Konfidencialitātes politiku saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām.

 2.    Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos

a)         SIA „Rūķītis” klientam un/vai pircējam ir iespēja pieslēgties tiešās tirgvedības piedāvājumiem.

b)         Tiešās tirgvedības kanāli ir īsziņas, e-vēstules un pasts.

c)         Tiešās tirgvedības nolūkos SIA „Rūķītis” saskaņā ar personas datu aizsardzības prasībām izpauž klienta personas datus tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem.

d)         SIA „Rūķītis” klients un/vai pircējs brīvprātīgi piekrīt savu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos.

e)         Klients un/vai pircējs sniedz piekrišanu tiešajai tirgvedībai, pievienojot vajadzīgās atzīmes piekrišanas sadaļā.

f)          Klients un/vai pircējs brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, kad reģistrējas par interneta veikala lietotāju, kad veic pirkumu interneta veikalā, kad aizpilda vajadzīgos laukus, apmeklējot interneta veikala mājaslapu, vai kad mazumtirdzniecības veikalā aizpilda vajadzīgos laukus klienta kartes reģistrācijas veidlapā.

g)         SIA „Rūķītis” izpauž pircēja un/vai klienta personas datus sadarbības partneriem, kas sniedz tiešās tirgvedības pakalpojumus.

h)         Klientam un/vai pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei tiešās tirgvedības nolūkos, taču tas neietekmē līdzšinējo personas datu apstrādi, kas pamatojās uz klienta un/vai pircēja iepriekšējo piekrišanu.

i)          Personas datu apstrāde tiešās tirgvedības nolūkos tiek izbeigta, kad klients un/vai pircējs atsauc piekrišanu personas datu apstrādei.

j)          Pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, SIA „Rūķītis” interneta veikals izmanto informācijas tehnoloģiju risinājumus, kas ļauj nosūtīt klientam un/vai pircējam personiskus piedāvājumus.

3.    Pircēja personas datu apstrāde pirkšanas un pārdošanas līguma izpildes nolūkā

a)         Lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas līgumu, no pircēja tiek vākti personas dati.

b)        Lai noslēgtu pirkšanas un pārdošanas līgumu, no pircēja ir jāsavāc šādi personas dati: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un adrese preces piegādei, izmantojot kurjera pakalpojumus.

c)         SIA „Rūķītis” var izpaust trešiem līgumpartneriem (sūtījumu transportēšanas / kurjera / tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem) pircēja personas datus, kas ir savākti saskaņā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu.

d)        Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, pircēja personas dati, kas ir savākti, noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, tiek glabāti septiņus gadus.

4.    Klienta un pircēja tiesības

SIA „Rūķītis” ir svarīgas klienta un/vai pircēja tiesības, tāpēc tālāk mēs sniegsim pārskatu par visām klienta un pircēja tiesībām saistībā ar saviem personas datiem.

Klientam un pircējam ir šādas tiesības:

a)         klients un/vai pircējs jebkurā laikā var sazināties ar SIA „Rūķītis”, lai saņemtu piekļuvi saviem datiem;

b)        klientam un/vai pircējam jebkurā laikā ir tiesības sazināties ar SIA „Rūķītis”, lai atjauninātu savus mainītos personas datus;

c)         klients un/vai pircējs var lūgt SIA „Rūķītis” izdzēst viņa personas datus (tiesības tikt aizmirstam);

d)        klients un/vai pircējs var lūgt SIA „Rūķītis” ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret personas datu apstrādi;

e)         klients var lūgt SIA „Rūķītis”” pārnest viņa personas datus cita datu pārziņa rīcībā;

f)         saistībā ar personas datu apstrādi SIA „Rūķītis” klientam un/vai pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

5.    Klienta un/vai pircēja personas datu izpaušana

SIA „Rūķītis” izpauž klienta un/vai pircēja personas datus šādām trešām pusēm:

a) pamatojoties uz līgumu, transporta vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem;

b) pamatojoties uz piekrišanu, tiešās tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem;

c) lai izpildītu juridiskos pienākumus, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam;

d) pamatojoties uz līgumu, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem;

e) lai izpildītu citus juridiskos pienākumus.

6.    Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma

a)      Lai nodrošinātu klienta un/vai pircēja personas datu augstu drošību, SIA „Rūķītis” veic visus atbilstīgos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

b)      SIA „Rūķītis” nodrošina, ka organizācijā izmantotās informācijas sistēmas, citas tehnoloģijas un darba sistēmas ir izveidotas, ievērojot atbilstīgus un mūsdienīgus drošības pasākumus, kas ir nepieciešami personas datu drošai apstrādei.

c) Visi klienta un/vai pircēja personas dati, kas tiek savākti SIA „Rūķītis” interneta veikala apmeklējumu un pirkumu veikšanas laikā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārsūtīšanas kanāls uz bankām nodrošina personas, kas veic pirkumu, personas datu un bankas rekvizītu drošību.