Vietnes noteikumi

 

Lietošanas noteikumi

Rukitis.lv pārstāvja –uzņēmuma SIA „Rūķītis“ – un pircēja attiecības regulē SIA „Rūķītis“ sastādītie vispārīgie noteikumi un Latvijas Republikas tiesiskie akti.

SIA „Rūķītis“ sastādītie noteikumi:
1. Pasūtījumu noformē persona, kas veic pirkumu interneta veikalā rukitis.lv (turpmāk tekstā – Pircējs) un rukitis.lv pārstāvis, t.i. firma SIA „Rūķītis“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs). Pasūtījuma noformēšana tīmekļa vietnē rukitis.lv ir pielīdzināma pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanai.

1.1. Pasūtījuma noformēšana

Pasūtījumu pieņemšana notiek 24 stundas diennaktī, rēķini tiek nosūtīti uz e-pastu. Pircējs veic pasūtījumu elektroniskā veidā, pievienojot preci virtuālajā pircēja grozā. Pasūtījums tiek noformēts, kad Pircējs izvēlas funkciju Turpināt noformēt pirkumu.
Pārdevējs nosūta Pircējam automātisko rēķinu par veikto pasūtījumu pa e-pastu un atveido to uz ekrāna. Rēķins, kurš ir atveidots uz ekrāna, automātiski saglabājas rukitis.lv.
Aizpildot pasūtījumu, mēs iesakām būt uzmanīgiem, lai novērstu neprecizitātes sniegtajos datos un norādot pasūtīto preču daudzumu. Pircējs ir atbildīgs par sava pasūtījuma pareizību.

1.2. Pasūtījuma stāšanās spēkā

Pasūtījums stājas spēkā no brīža, kad attiecīgā summa par pirkumu rukitis.lv mājas lapā ienāk SIA „Rūķītis“ norēķinu kontā.

2. Cena un Preces apmaksa

Preču cenas rukitis.lv  lapā ir norādītas eiro. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN. Preču cena ir spēkā ja prece ir noliktavā, par ko liecina norāde “Ielikt grozā”. Pircējs maksā par precēm saskaņā ar rēķinu, kuru sagatavoja SIA Rūķītis. Pārdevējs saglabā sev tiesības anulēt pasūtījumu un rēķinu, ja Pircējs neveic maksājumu attiecīgā tērmiņā. Pircējs maksā par precēm, pārskaitot naudu uz SIA „ Rūķītis norēķina kontu norādītajā bankā. Apmaksu par precēm var veikt arī ar bankas saites palīdzību.

Akcijas laikā:

  • Atlaides nesummējas; 
  • Atlaide ir spēkā visām precēm, kuras ir noliktavā;
  • Atlaide neattiecās uz precēm “Pēc pasūtījuma”.

3. Preces piegādes termiņš

Preces piegādes termiņš, ja prece ir SIA Rūķītis noliktavā, ir aptuveni 1 – 5 darba dienas. Piegādes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad līgums ir stājies spēkā, t.i. saņemta pirkuma apmaksa (punkts 1.2.). Preces pēc individuāla pasūtījuma, kad prece uz pasūtīšanas brīdi nav noliktavā tiek piegādātas 7-30 dienu laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par piegādātāja lēmumu nekad vairāk nepiegādāt noteiktu preci.
Ja pārskaitījums par preci tiek saņemts līdz plkst. 12.00, prece tiek sagatavota sūtīšanai nākošajā darba dienā un tiks piegādāta aptuveni 72 stundu laikā. Ja pasūtījums ir veikts brīvdienās vai svētku dienās, mēs nodosim preci piegādei nākamajā darba dienā, un klients to saņems aiznākamajā dienā.
PIegādes dienesta pārstāvis Jums piezvanīs un paziņos par pasūtījuma piegādāšanas laiku. Ja Pircējs neatbildēs uz zvanu, vai nebūs mājās, tad pasūtījums tiks nodots glabāšanai noliktavā. Pasūtījumu piegāde darba dienās notiek  saskaņā pēc iepriekšējas vienošanas ar Klientu. Par preču piegādes kavējumu nepareizi vai neskaidri noradītas adreses dēļ ir atbildīgs Pircējs.
Prece tiek nodota Pircējam kopā ar rēķinu viena eksemplārā. Un pavadzīmi, uz kuras Pircējam ir nepieciešams parakstīties. Pirms parakstīšanas mēs iesakām Pircējam pārbaudīt iepakojumu un preču daudzumu. Ja iepakojums vai izstrādājums bija bojāts transportēšanas laikā, tie tiek nosūtīts atpakaļ un tiek aizvietots ar jaunu, nebojātu preci nebojātā iepakojumā. Pretenzijas par iepakojumu un preču daudzumu, kuras tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas. 

4. Preces atgriešana un pasūtījuma anulēšana

Pircējam ir tiesības apmainīt saņemto preci pret citu līdzvērtīgu preci vai atgriezt to 14 dienu laikā, ja tā neapmierina Pircēja vajadzības. Pircējs atgriež preci, iepriekš paziņojot par to Pārdevējam. Preces iepakojums un pati prece nedrīkst būt bojāta. Bojātas preces vai tās iepakojuma gadījumā, prece netiek pieņemta atgriešanai.
Ja atrieztā prece ir bojāta, un bojājuma iemesls nav saistīts ar SIA Rūķītis darbībām, kā arī, ja izstrādājums bija izmantots precei neparedzētam nolūkam, SIA Rūķītis ir tiesības pieprasīt kompensāciju par preces bojājumiem. Ja Pircējs nepiekrīt kompensācijas summai, viņam ir tiesības pieprasīt neatkarīgu ekspertīzi. Eksperta pakalpojumus apmaksā puse, kuras viedoklis izrādījās nepamatots.
Ja prece tiek atgriezta, un iepriekš nebija apmaksātas transporta izmaksas, tad saskaņā ar cenrādi no atgrieztās preces vērtības tiek ieturētas transporta izmaksas.
 
5. Garantija un preces atgriešana

Pārdodot Pircējam preci, Pārdevējs nodrošina preces atbilstību līguma noteikumiem, kas izpaužas divu gada laikā pēc preces nodošanas pircējam. Tiek pieņemts, ka preces neatbilstība līguma nosacījumiem, kura izpaužas sešu mēnešu laikā pēc preces nodošanas patērētājam, jau pastāvēja preces nodošanas brīdī, ja vien šāds pieņēmums nav pretrunā ar preces vai trūkuma būtību.
Garantijas lietošanas nosacījumi tiek pievienoti katram izstrādājumam, kuram ir garantija.

Ražotājs nav atbildīgs: 
a) par izstrādājumu, kuru sabojāja Pircējs; 
b) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās izstrādājuma neparedzētas izmantošanas rezultātā; 
c) par bojājumiem/trūkumiem, kuri parādās, ja netiek veikta izstrādājuma apkope saskaņa ar ekspluatācijas noteikumiem.
Par izstrādājuma neatbilstību prasībām ir nepieciešams ziņot pa e-pastu preces@rukitis.lv vai pa tālruni +371 3026123 
Gadījumā, ja izstrādājums neatbilst prasībām, Pircējam ir tiesības aizvietot izstrādājumu pret izstrādājumu, kurš atbilst prasībām un kuram nav trūkumu, vai arī atteikties no pasūtījuma un atgriezt izstrādājumu. Preces atgriešanas gadījumā transporta izmaksas kompensē Pārdevējs.

Summa, kura tika samaksāta par atgrieztajām precēm, kopā ar transporta izmaksām tiek pārskaitīta atpakaļ Pircējām uz viņa bankas kontu 7 – 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
Ja Pircējs izmantoja izstrādājumu arī pēc trūkuma konstatēšanas, tad Pircēja pretenzijas netiek ņemtas vērā.

6. Konfidencialitāte un citi nosacījumi

Pārdevējam nav tiesību izplatīt Pircēja datus. Pārdevējs neatklāj citām personām informāciju par Pircēju, un Pircējam ir tiesības pieprasīt izdzēst savus datus no Pārdevēja datu bāzes.

7. Citi nosacījumi:

rukitis.lv noteikumi ir vienādi visiem klientiem. Neskaitot SIA Rūķītis  sastādītos vispārīgos noteikumus abas puses – gan Pircēju, gan Pārdevēju – aizsargā Latvijas Republikas likumi. Pircēja tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
Radušos konflikta gadījumā ar saviem klientiem SIA Rūķītis risina mierīgā un draudzīgā veidā – sarunu ceļā. Ja tomēr puses nespēj atrast piemērotu risinājumu, tad abām pusēm ir tiesības griezties attiecīgās iestādēs.

Stingri aizliegts kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā izmantot rukitis.lv materiālus (tekstus, bildes uc.) bez SIA Rūķītis rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja ir saņemta, obligāti pie izmantojamā materiāla ir jānorāda atsauce uz rukitis.lv